ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 49325 | Fide: 25874470 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1021 0
2023B 1021 0
2023Α 1021 0
2022B 1021 0
2022A 1021 0
2021B 1021 0
2021A 1021 0
2020B 1021 0
2020A 1021 12
2019B 1000 9
2019A 890 7
2018B 891 5
2018A 897 11
2017B 868 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -