ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 49325, Fide: 25874470

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1021 0
2020A 1021 12
2019B 1000 9
2019A 890 7
2018B 891 5
2018A 897 11
2017B 868 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -