ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 49357 | Fide: 25888943 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 893 0
2023B 893 0
2023Α 893 0
2022B 893 0
2022A 893 0
2021B 893 0
2021A 893 0
2020B 893 0
2020A 893 0
2019B 893 0
2019A 893 0
2018B 893 0
2018A 893 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι