ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 12/2003, ΕΣΟ: 49362 | Fide: 25883852 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 923 0
2021B 923 0
2021A 923 0
2020B 923 0
2020A 923 0
2019B 923 0
2019A 923 0
2018B 923 6
2018A 892 3
2017B 875 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -