ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 49366, Fide: 25877658

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 11
2020A 898 9
2019B 830 9
2019A 830 13
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -