ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 49374 | Fide: 25872354 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1137 0
2023B 1137 0
2023Α 1137 0
2022B 1137 0
2022A 1137 0
2021B 1137 0
2021A 1137 0
2020B 1137 0
2020A 1137 5
2019B 1119 0
2019A 1119 5
2018B 1088 9
2018A 1011 7
2017B 967 0
2017A 967 7
2016B - 0
Παλαιότερα -