ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 49414, Fide: 25881310

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 978 0
2020A 978 3
2019B 945 9
2019A 866 4
2018B 830 8
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -