ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 49414 | Fide: 25881310 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 984 0
2023Α 984 4
2022B 990 0
2022A 990 4
2021B 968 4
2021A 978 0
2020B 978 0
2020A 978 3
2019B 945 9
2019A 866 4
2018B 830 8
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -