ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/1993, ΕΣΟ: 49431, Fide: 25875736

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1265 0
2021A 1265 0
2020B 1265 0
2020A 1265 0
2019B 1265 0
2019A 1265 0
2018B 1265 0
2018A 1265 0
2017B 1265 9
2017A 1237 5
2016B - 0
Παλαιότερα -