ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/1993, ΕΣΟ: 49431 | Fide: 25875736 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1265 0
2023Α 1265 0
2022B 1265 0
2022A 1265 0
2021B 1265 0
2021A 1265 0
2020B 1265 0
2020A 1265 0
2019B 1265 0
2019A 1265 0
2018B 1265 0
2018A 1265 0
2017B 1265 9
2017A 1237 5
2016B - 0
Παλαιότερα -