ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 49475 | Fide: 25884166 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1125 0
2023Α 1125 0
2022B 1125 0
2022A 1125 0
2021B 1125 0
2021A 1125 0
2020B 1125 4
2020A 1054 5
2019B 1070 0
2019A 1070 11
2018B 1044 8
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -