ΔΕΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/1997, ΕΣΟ: 49514 | Fide: 25877585 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 814 0
2022B 814 0
2022A 814 0
2021B 814 0
2021A 814 0
2020B 814 0
2020A 814 0
2019B 814 0
2019A 814 1
2018B 818 0
2018A 818 9
2017B 800 2
2017A 800 5
2016B - 0
Παλαιότερα -