ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/1987, ΕΣΟ: 49552, Fide: 25886193

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1115 0
2020B 1115 0
2020A 1115 0
2019B 1115 6
2019A 1126 0
2018B 1126 5
2018A 1120 0
2017B 1120 15
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι