ΓΙΟΥΡΓΑ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49585 | Fide: 25878352 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 960 0
2023B 960 0
2023Α 960 4
2022B 942 0
2022A 942 4
2021B 969 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -