ΓΙΟΥΡΓΑ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49585 | Fide: 25878352

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 942 4
2021B 969 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -