ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 49588 | Fide: 25891340 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 871 0
2023B 871 0
2023Α 871 0
2022B 871 0
2022A 871 2
2021B 868 0
2021A 868 0
2020B 868 0
2020A 868 2
2019B 861 1
2019A 849 2
2018B 868 0
2018A 838 2
2017B 830 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -