ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 49616 | Fide: 25878433 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 956 5
2021B 989 6
2021A 968 0
2020B 968 0
2020A 968 4
2019B 967 3
2019A 901 7
2018B 832 4
2018A 840 1
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -