ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 49616 | Fide: 25878433 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1161 16
2023B 1070 2
2023Α 1037 14
2022B 933 10
2022A 956 5
2021B 989 6
2021A 968 0
2020B 968 0
2020A 968 4
2019B 967 3
2019A 901 7
2018B 832 4
2018A 840 1
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -