ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 49617 | Fide: 25874357 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1287 24
2023B 1233 22
2023Α 1215 21
2022B 1107 18
2022A 1179 19
2021B 1210 14
2021A 1042 0
2020B 1042 15
2020A 1096 14
2019B 981 18
2019A 956 11
2018B 945 22
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -