ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 49617, Fide: 25874357

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1210 14
2021A 1042 0
2020B 1042 15
2020A 1096 14
2019B 981 18
2019A 956 11
2018B 945 22
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -