ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 49638 | Fide: 25881868 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 874 0
2023Α 874 0
2022B 874 0
2022A 874 0
2021B 874 0
2021A 874 0
2020B 874 0
2020A 874 0
2019B 874 10
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -