ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 49668, Fide: 42103711

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 893 8
2020A 914 4
2019B 882 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -