ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 49668 | Fide: 42103711 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 909 0
2023Α 909 0
2022B 909 0
2022A 909 8
2021B 888 5
2021A 893 0
2020B 893 8
2020A 914 4
2019B 882 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -