ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 49727, Fide: 25881450

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -