ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 49745 | Fide: 25889290 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1015 0
2023Α 1015 5
2022B 1046 2
2022A 1054 5
2021B 1044 3
2021A 1007 0
2020B 1007 7
2020A 1051 0
2019B 1051 20
2019A 874 4
2018B 830 15
2018A 830 6
2017B 830 11
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -