ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49746 | Fide: 25889303 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1051 0
2023Α 1051 0
2022B 1051 2
2022A 1081 6
2021B 1089 3
2021A 1099 0
2020B 1099 7
2020A 1115 2
2019B 1109 13
2019A 1169 14
2018B 1098 21
2018A 997 16
2017B 830 8
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -