ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49746, Fide: 25889303

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1099 0
2020B 1099 7
2020A 1115 2
2019B 1109 13
2019A 1169 14
2018B 1098 21
2018A 997 16
2017B 830 8
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -