ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 49794 | Fide: 42115515 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 922 9
2023Α 954 0
2022B 954 5
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι