ΣΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 49795 | Fide: 25877070 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 959 14
2023Α 874 0
2022B 874 0
2022A 874 0
2021B 874 0
2021A 874 0
2020B 874 0
2020A 874 10
2019B 874 3
2019A 858 7
2018B 856 1
2018A 830 9
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι