ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 49842 | Fide: 25868659 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 958 0
2023B 958 0
2023Α 958 0
2022B 958 3
2022A 950 9
2021B 995 6
2021A 1013 0
2020B 1013 0
2020A 1013 13
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -