ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 49849 | Fide: 42100771 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1387 4
2023B 1329 18
2023Α 1150 10
2022B 1035 5
2022A 1001 3
2021B 960 6
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 5
2019B 945 11
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -