ΤΣΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 02/1998, ΕΣΟ: 49851 | Fide: 25878468 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1255 0
2023Α 1255 4
2022B 1256 0
2022A 1256 4
2021B 1299 4
2021A 1237 0
2020B 1237 1
2020A 1225 6
2019B 1303 0
2019A 1303 20
2018B 1135 4
2018A 1105 28
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -