ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 49868 | Fide: 25882279 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 931 0
2023Α 931 0
2022B 931 0
2022A 931 0
2021B 931 0
2021A 931 0
2020B 931 0
2020A 931 0
2019B 931 0
2019A 931 0
2018B 931 6
2018A 959 11
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -