ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 49896 | Fide: 42100216 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1266 11
2023B 1280 18
2023Α 1121 18
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -