ΤΣΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 49899, Fide: 42111684

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -