ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 49900, Fide: 42110998

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -