ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 49954 | Fide: 25889940 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1012 0
2023Α 1012 0
2022B 1012 6
2022A 1030 3
2021B 1018 0
2021A 1018 0
2020B 1018 11
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -