ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 49954, Fide: 25889940

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1018 0
2020B 1018 11
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -