ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 49961, Fide: 25883518

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1332 0
2020B 1332 15
2020A 1326 21
2019B 1119 18
2019A 970 19
2018B 927 21
2018A 832 10
2017B 830 10
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -