ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΚΗΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 50014 | Fide: 25856065 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1179 0
2023Α 1179 2
2022B 1187 0
2022A 1157 2
2021B 1218 4
2021A 1215 0
2020B 1215 2
2020A 1195 3
2019B 1173 1
2019A 1134 1
2018B 1166 1
2018A 1179 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -