ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50024 | Fide: 25856774 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1079 3
2023Α 1052 6
2022B 1136 1
2022A 1122 7
2021B 1143 3
2021A 1124 0
2020B 1124 0
2020A 1124 6
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -