ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 50059 | Fide: 25858289 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1271 11
2023Α 1244 11
2022B 1291 25
2022A 1255 25
2021B 1310 30
2021A 1148 0
2020B 1148 15
2020A 1192 27
2019B 1259 28
2019A 1023 12
2018B 885 23
2018A 1039 12
2017B - 4
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι