ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 50076 | Fide: 25880519 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 952 0
2023B 952 0
2023Α 952 0
2022B 952 0
2022A 952 0
2021B 952 12
2021A 1005 0
2020B 1005 7
2020A 969 12
2019B 994 13
2019A 932 9
2018B 837 0
2018A 837 9
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -