ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50097, Fide: 25872028

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 855 0
2020B 855 0
2020A 855 0
2019B 855 0
2019A 855 8
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -