ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50097 | Fide: 25872028 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 862 0
2023Α 862 2
2022B 868 0
2022A 868 3
2021B 855 0
2021A 855 0
2020B 855 0
2020A 855 0
2019B 855 0
2019A 855 8
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -