ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 50128 | Fide: 25884255 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 871 0
2023Α 871 0
2022B 871 0
2022A 871 0
2021B 871 0
2021A 871 0
2020B 871 0
2020A 871 1
2019B 889 0
2019A 889 5
2018B 886 10
2018A 830 7
2017B 830 11
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -