ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 50170, Fide: 25883534

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 11
2020A 830 0
2019B 830 5
2019A 830 9
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -