ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 50176, Fide: 25883615

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 956 0
2020B 956 0
2020A 956 0
2019B 956 0
2019A 956 0
2018B 956 0
2018A 956 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι