ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1969, ΕΣΟ: 50178 | Fide: 25888358 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 947 0
2023Α 947 2
2022B 951 0
2022A 951 7
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -