ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 50179 | Fide: 25891855 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 873 0
2023Α 873 0
2022B 873 0
2022A 873 0
2021B 873 0
2021A 873 0
2020B 873 0
2020A 873 1
2019B 876 0
2019A 876 1
2018B 895 2
2018A 937 8
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -