ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 50182, Fide: 25885685

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -