ΣΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 05942 4274008 ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΝΤΑΝΙΕΛ 01/01/1970 Α ΑΚ 1841 0
2 00003 25864734 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/01/1957 Α ΑΚ 1744 0
3 16536 4236572 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 02/03/1960 Α 1648 0
4 14565 4254244 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 09/04/1976 Α ΓΚ 1601 0
5 20255 4236661 ΚΟΝΤΟΒΑΖΕΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/05/1980 Α ΓΚ 1597 0
6 36461 4270010 ΚΟΥΤΟΥΖΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ 19/10/1976 Α 1449 0
7 29977 4236793 ΒΟΣΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 15/07/1993 Α 1429 0
8 34028 4250524 ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22/12/1975 Α 1423 3
9 31637 4236610 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/01/1958 Α 1368 0
10 32655 4270312 ΤΣΙΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17/02/1995 Α 1335 1
11 39399 4289005 ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ 28/03/2001 Α 1292 0
12 29630 4236726 ΛΙΛΗΣ - ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/02/1997 Α 1188 0
13 39398 4289862 ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 10/01/2005 Α 1132 0
14 32182 4279468 ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15/10/1997 Α 1107 8
15 36238 4279506 ΤΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΛΙΚΗ 12/09/2001 Θ 1100 0
16 38856 4289072 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/01/1999 Α 1100 0
17 41602 25819534 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 01/10/2003 Θ 1079 0
18 39853 ΜΑΡΓΚΑΡΙΤΙ ΙΛΝΤΑ 30/06/2003 Θ 1000 0 A
19 36127 ΤΡΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01/06/1999 Θ 1000 0
20 32736 4240936 ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 23/10/1998 Θ 857 0
21 48961 25885715 ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25/09/2008 Θ - 0
22 52793 ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 07/03/2005 Α - 0
23 52796 ΤΡΑΝΟΥ ΑΝΘΗ 01/05/2009 Θ - 0
24 52798 ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/11/2009 Α - 0
25 52800 42122210 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 24/01/2011 Θ - 0
26 52791 42122201 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/11/2010 Α - 0
27 52788 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 22/05/2008 Α - 0
28 52797 42112915 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 01/03/2005 Α - 0
29 52790 42122198 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/03/2009 Α - 0
30 52792 ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/04/2009 Α - 0
31 52786 ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΪΑ 13/04/1970 Θ - 0
32 52799 ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 03/11/2009 Θ - 0
33 52801 ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/04/2009 Α - 0
34 52782 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 08/12/1989 Θ - 0
35 52783 ΜΑΝΙΑΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14/10/1983 Α - 0
36 52802 ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13/08/2011 Θ - 0
37 52784 ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/10/2009 Α - 0
38 52787 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 02/09/2006 Θ - 0
39 45187 25872389 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 05/09/2005 Θ - 0
40 52794 42122180 ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20/01/2009 Α - 0
41 52795 42122171 ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25/07/2010 Α - 0
42 48962 25885707 ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25/05/2007 Α - 0
43 50182 25885685 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/09/2010 Α - 0
44 52789 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19/06/2008 Θ - 0
45 52785 42125839 ΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17/06/1978 Θ - 0
46 48964 ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14/02/2010 Α - 0