ΚΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 50195, Fide: 25890360

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 983 0
2020B 983 0
2020A 983 0
2019B 983 16
2019A 1034 9
2018B 1056 14
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -