ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50219 | Fide: 25889990 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 943 0
2023Α 943 0
2022B 943 0
2022A 943 0
2021B 943 0
2021A 943 0
2020B 943 0
2020A 943 4
2019B 956 8
2019A 908 9
2018B 838 3
2018A 830 4
2017B 830 8
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -