ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50219, Fide: 25889990

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 943 0
2020A 943 4
2019B 956 8
2019A 908 9
2018B 838 3
2018A 830 4
2017B 830 8
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -