ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 50237, Fide: 25844610

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι