ΚΟΥΪΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΟΠΗ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50272, Fide: 25883780

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 10
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -