ΚΟΥΪΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΟΠΗ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50272 | Fide: 25883780 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 10
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -