ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50273 | Fide: 25876945 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1323 0
2023Α 1323 0
2022B 1323 9
2022A 1291 4
2021B 1207 6
2021A 1210 0
2020B 1210 25
2020A 1057 11
2019B 957 20
2019A 1091 30
2018B 890 12
2018A 907 17
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -