ΦΟΥΝΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 50309 | Fide: 25876058 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 954 1
2023Α 902 2
2022B 890 3
2022A 864 0
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 4
2019B 830 8
2019A 871 4
2018B 841 2
2018A 830 0
2017B 830 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -