ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50310 | Fide: 25883283 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 942 0
2023Α 942 0
2022B 942 0
2022A 942 2
2021B 944 0
2021A 944 0
2020B 944 0
2020A 944 2
2019B 925 5
2019A 956 11
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -