ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 50311 | Fide: 25883275 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 927 0
2023B 927 0
2023Α 927 0
2022B 927 0
2022A 927 7
2021B 881 0
2021A 881 0
2020B 881 0
2020A 881 6
2019B 917 5
2019A 877 6
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -